Protipožární nátěry, protipožární nástřiky a obklady


Dle požadavků požárně bezpečnostních řešení ošetřujeme konstrukce staveb a technologie. Aplikujeme protipožární nátěry, nástřiky, omítky a obklady.

Ochrana dřevěných konstrukcí protipožární barvou

Ochrana dřevěných konstrukcí protipožární barvou

  • Protipožární nátěr je aplikovaný na dřevěné konstrukce, například krovy, obložení, podlahy apod.
  • Dřevěná konstrukce je obecně velmi dobře napadnutelná ohněm a také jej velmi dobře šíří. Díky nátěru se z lehce hořlavé konstrukce stává konstrukce se sice omezenou, ale poměrně velkou požární odolností.
Ochrana ocelové konstrukce protipožární barvou

Ochrana ocelové konstrukce protipožární barvou

  • Od teploty +500 °C klesá nosnost ocelových prvků. Nosníky ztrácejí svou pevnost a stavba se může poškodit nebo dokonce zřítit. Barva při teplotě 180 – 200° C napění a zabrání kritickému přehřátí oceli.
  • Tímto způsobem je možné dosáhnout až 90 minutovou požární odolnost se zachováním celistvosti a nosnosti konstrukce.
Ochrana ocelové konstrukce nástřikem na bázi minerální vaty

Ochrana ocelové konstrukce nástřikem na bázi minerální vaty

  • V případech, kdy není možné použít protipožární desky pro jejich vysokou hmotnost, doporučujeme použít protipožární nástřik.
  • Také na povrchu velmi složitých ocelových konstrukcí je možné vytvořit rovnoměrný a dobře přilnavý nástřik, který zabezpečí 30 až 240 minutovou požární odolnost.

Reference


ctpark logo
hyundai logo
nexen logo
brembo logo